Algemene voorwaarden Het Stoffenwinkeltje

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Het Stoffenwinkeltje aangegane overeenkomsten. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument deze voorwaarden.

Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst komt tot stand zodra een orderbevestiging aan de consument via post of e-mail is verzonden naar het door de consument opgegeven (e-mail)adres. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de bindende kracht van de koopovereenkomst.

De belangrijkste kenmerken, toepasbaarheid van de artikelen en alle overige informatie worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen kunnen voorkomen. Typefouten in de aangeboden artikelen op internet, evenals wijzigingen in de afgebeelde artikelen, omschrijving, voorwaarden en prijzen zijn voorbehouden.

Er is geen minimum orderbedrag.

Er is wel een minimale afname van één meter.

Voor alle aanbiedingen geldt: OP=OP.

Prijzen en verzending

Alle genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Aanbiedingen zijn zo lang geldig als vermeld staat bij de aanbieding.

Alle geleverde artikelen blijven eigendom van Het Stoffenwinkeltje tot het volledige orderbedrag is betaald.

De verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. De verzendkosten bedragen € 5.50 per pakket, ongeacht het gewicht. Indien de bestelling per briefpost verstuurd kan worden betalen wij het verschil aan u terug. De artikelen zullen worden afgeleverd op het opgegeven adres.

Consument is verplicht de gekochte artikelen af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Betalingen

De bestellingen kunnen op de volgende manier worden betaald:

  • iDEAL
  • Creditcard
  • PayPal
  • Overboeking
  • Betaling bij afhalen

U kunt het totaalbedrag van de bestelling over maken op IBAN: NL43INGB0004264530 t.n.v. webwinkel Het Stoffenwinkeltje te Alphen aan den Rijn, onder vermelding van het ordernummer.

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verwerkt en verzonden.

Indien de bestelling niet binnen 7 dagen wordt voldaan is Het Stoffenwinkeltje bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden.

Levering

Bestellingen worden zo spoedig mogelijk geleverd. In de meeste gevallen verzenden wij de producten dezelfde dag en heeft u de bestelling de volgende dag in huis als u op werkdagen voor 16:00 uur bestelt en de stoffen op voorraad zijn. De maximale levertijd is 14 dagen. Deze door Het Stoffenwinkeltje opgegeven levertijden zijn weliswaar bij benadering. Is deze levertijd niet haalbaar dan wordt de consument hiervan op de hoogte gebracht en kan de consument de koopovereenkomst ontbinden.

Indien een artikel niet meer te leveren is, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Ook kan het mogelijk zijn dat dit alleen wordt vermeld op de pakbon. Uw geld wordt zo snel mogelijk geretourneerd als een product is uitverkocht. Het Stoffenwinkeltje is niet verantwoordelijk voor het overschrijden van de levertijd, wanneer het artikel niet voorradig is of de schuld aan derden te wijten valt, of door overmacht.

Aansprakelijkheid

Het Stoffenwinkeltje.nl kan niet aan haar orderbevestiging worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de orderbevestiging, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Het Stoffenwinkeltje geeft de garantie dat de geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en vrij zijn van gebreken. De factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

Geringe afwijking van kleur en kwaliteit van de geleverde artikelen geven consument geen recht de gekochte artikelen niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde artikelen.

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Het Stoffenwinkeltje in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal Het Stoffenwinkeltje niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Het Stoffenwinkeltje.

Het Stoffenwinkeltje wordt tevens gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden.

Indien, om welke reden dan ook, Het Stoffenwinkeltje gehouden is enige schade te vergoeden, blijft de aansprakelijkheid van Het Stoffenwinkeltje te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.

Privacy beleid

Het Stoffenwinkeltje neemt de Nederlandse privacyregel- en wetgeving in acht.

Het Stoffenwinkeltje is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden voorkomend op de site van Het Stoffenwinkeltje.

Kijk ook op de pagina van ons privacy beleid.

Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Het Stoffenwinkeltje geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Het Stoffenwinkeltje niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Het Stoffenwinkeltje heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Het Stoffenwinkeltje haar verbintenis had moeten nakomen. Na 8 weken hebben beide partijen het recht op annulering.